Марханаш Дала къобал дойла махкахой!

Йижарий, вежарий – махкахой!

Дала Марханаш къобалдойла вайн, лайна хало а, хьегна къа а Дала меле дуьллийла! Х1окху баттахь вайн йина 1амалаш, таравихьаш, даьхна саг1наш, закаташ бахьанехь Лекха хин волчу Аллах1а шен доза доцучу къинхетамана к1ел дуьгийла вай! Вукху шарахь т1едог1у долу марханаш кхаба а, даста а Дала могаш-маьрша дуьтийла вай!

Нохчийн Республикин Iилманийн академин Президент    Ш.А. Гапуров