Лараме Рамзанан Хутмат!

Ц1еначу даггара декъалйо Нохчийн Республикин Мехк-Ден Кадыров Рамзанан йо1 Хутмат Нохчийн Республикин Секретариатан куьйгалхочун заместитель дарже х1отторца. Шеко йац Сий долчу Къоман Сийлахь Паччахьан Йо1а шега тешийна г1уллакх лакхарчу т1ег1анехь кхочушдийриг хиларна!
Лараме Рамзанан Хутмат! Веза хин волчу Аллах1а Дала т1аьхье беркате йойла хьан белхан! Хьоьга тешийнчу даржехь хьайн Дена хьалхахь а, Нохчийн къомана хьалхахь а Дала йуьхьк1айчу х1оттайойла хьо!
Нохчийн Республикин 1илманийн академин президент Гапуров Шахьруди.