eLIBRARY ID: 44365876  
ТАЛЛАМ  

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 4 (21) Год: 2020  
    Название статьи Стр.
БИОЛОГИН IИЛМА   
ТЕРКАН-КУМАН ЛАХЕНАШЦА ОРАМАТИЙН ЧКЪОР КХОЛЛАДАЛАРХ ИСТОРИН ЦХЬАДОЛУ ХАТТАРШ
АБДУРЗАКОВА А.С., ТАЙСУМОВ М.А., АБУМУСЛИМОВ А.А.

7-12

  НОХЧИЙН «ПОП» БОХУ ДОШ ОЬРСИЙН МАТТЕ ГОЧДАРХ ЛАЬЦНА
   ИБРИЕВ М.-Э.С.-Э.

13-15

СЕНАРГIАХ ЛАЬЦНА ПАЙДЕ ХААМАШ
  УМАРОВ М.У., САДУЛАЕВ Э.С., ДУЛАЕВ Х.Д.

16-19

ЭКОЛОГИН IИЛМА     
ЮКЪАРЧУ ДИСЦИПЛИНИЙН БУХ ТIЕХЬ ЭКОЛОГИИЧЕСКИ ДЕШАР КХИОР
  АБУМУСЛИМОВ А.А.

20-23

ДЕШАРАН ЭКОЛОГИЗАЦИ ЯР – ЭКОЛОГИН КУЛЬТУРА КХОЛЛАРАН ЛАРД
  АБУМУСЛИМОВ А.А.

24-27

КХИАР САЦЦАЗА ДӀАДАХЬАР КХОЧУШДАРАН ӀАЛАШОНЦА ДЕШАРХОШНА ЭКОЛОГИН ӀИЛМА ХЬЕХАР
  АБУМУСЛИМОВ А.А.

28-30

ИСТОРИН IИЛМА     
1941–1945 Ш.Ш. СИЙЛАХЬ-ДАЙМЕХКАН ТIАМЕХЬ ЦIОНТАРОША ЛАЬЦНА ДАКЪА
  ХАБАЕВ И.Д.

31-37

XIX-ЧУ БIЕШЕРАН ШОЛГIАЧУ ЭХЕХЬ НОХЧИЙ ЮХХЕРА МАЛХБАЛЕ ДIАКХАЛХАР: ИОРДАНИ ПАЧХЬАЛКХАН ИСТОРЕХЬ А, КУЛЬТУРЕХЬ А НОХЧАША ЛАЬЦНА ДАКЪА (АРАХЬ ГУЛЙИНЧУ МАТЕРИАЛИЙН БУХ ТIЕХЬ)
 ГАРСАЕВ Л.М., ГАРАСАЕВ Х.-А.М.

38-42

СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАДАН КХОЛАРАЛЛЕХЬ ГIИЛЛАКХ ОЬЗДАНГАЛЛИН АГIОНАШ
ДАДАШЕВ Р.Х., МУСХАНОВА И.В.

43-45

ТОПОНОМИ – НОХЧИЙН ТАЙПАНИЙН ДIАХIОТТАМ ТАЛЛАРАН А, ДОЬЗАЛАН СИЛСИЛ МЕТТАХIОТТОРАН А ХЬОСТА САННА (ХЬУЬРИКОЙ ЭВЛАРА СХЬАБЕВЛЛАЧУ МУЛКЪОЙН ТАЙПАНАН МАСАЛНА ТIЕХЬ)
ТУРПАЛОВ Л.А.

46-48

БЕРСА-ШАЙХАН ИСЛАМАН ДИНЕ НЕКЪ
УСАЕВ А.А., УСАЕВА А.А.

49-51

XIX-ЧУ БӀЕШАРАХЬ А, XX-ГIА БIЕШЕРАН ЮЬХХЬЕХЬ А НОХЧИЙН IЕРДАХАРЕХЬ КХАЧАНАН ЧУЛАЦАМ (ЭТНОГРАФИН МАТЕРИАЛАШКАХУЛА)
    ХАСБУЛАТОВА З.И.

52-57

ФИЛОЛОГИН IИЛМА   
НОХЧИЙН ЭТНОС КХОЛЛАЯРАН ИСТОРЕХЬ НАХЧДАЛАРАН СИНЕРГЕТИЧЕСКИ МАЬIНА
    АЛЬБЕКОВ Н.Н.

58-61

НОХЧИЙН МЕТТАН СТИЛИСТИКИН ЦХЬАДОЛУ ДИЭЗАРШ
ВАГАПОВ А.Д., НАВРАЗОВА Х.Б.

62-67

ГАДАЕВ МОХЬМАД-САЛАХЬАН БИЭН КХИН ЦХЬАННАН А ДОЦЧУ ДЕШНИЙН ХЬОКЪЕХЬ
ВАГАПОВ А.Д., НАВРАЗОВА Х.Б.

68-72

ГАЦАЕВ САЬIИДАН БАЙТАШКАХЬ ХАЛКЪАН БАРТА КХОЛЛАРАЛЛИН МУКЪАМАШ
      ХАЛИКОВА М.Х.

7375

ЮРИСПРУДЕНЦИ   
СУЛЕЙМАНОВ АХЬМАДАН БЕЛХАШКАХЬ НОХЧИЙН ПАЧХЬАЛКХАН – БАКЪОНАН ТЕРМИНОЛОГИ
      ХАБАЕВ И.Д.

7679