eLIBRARY ID: 34526682   
ТАЛЛАМ     

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)

Номер: 2 (11) Год: 2016    
   Название статьи Стр.
ИСТОРИН IИЛМА       
ЦIОНТАРОЙН ГЕНЕАЛОГИ (КIОРНИ-НЕКЪЕ – АБУМУСЛИМОВГIАР)
Абумуслимов А.А., Абумуслимова А.С.
7-16
ТАЙМИН БИЙБОЛАТАН ПОЛИТИЧЕСКИ БИОГРАФИН АГIОНАШ
Гапуров Ш.А.
17-25
ГУЬНАРЧУ TIУШАЛАН ДАХАРХ ЛАЬЦНА
Ибрагимов М.М.
26-28
ЛАМАНАН ЮЬРТАН БОХАМ
Магомадов А.
29-34
НОХЧИЙН ТАЙПАНИЙН ИСТОРЕХ ЛАЬЦНА, БЕЛГIАТОЙН ТАЙПА НОХЧИЙН ЮКЪАРАЛЛИН ЦХЬА ДАКЪА САННА
Сайдумов Д.Х.
35-40
ЗАНДАКЪ-АРЕ ЮЬРТАН ТОПОНИМИ
Эльсаров У.
41-46
ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИ          
ДIАИХНА ШЕРАШ… (БЕКСУЛТАНОВ МУСАН «ЮРТ, УРАМ, БЕРАЛЛА» ДИЙЦАРХ ОЙЛАНАШ)
Алиева З.Л.А.
47-50
АХМАТОВА РАИСИН ДЕГАН МУКЪАМАШ
Бурчаев Х.Х.
51-56
КЪИНХЕТАМЗА ЦЕСТИНА БIАЬСТЕНАН ЗАЗА
Газиева А.
57-61
ХIИНЦАЛЕРЧУ НОХЧИЙН ЯЗДАРХОЙН ДИЙЦАРШКАХЬ ТIЕМАН ТЕМА
Мусаев С.
62-65
НОХЧИЙН ВОККХА ЯЗДАРХО МАМАКАЕВ МОХЬМАД ВАЙН ДАХАРЕХЬ
Саралиева Т.
66-69
ДАЙМОХК – ДЕГАН МУКЪАМАШ (ДИКАЕВ МОХЬМАДАН ПОЭЗЕХ)
Сумбулатов Д.А.
70-72
АБДУЛАЕВ ЛЕЧИН ПОЭЗИН БЕШАХЬ
Халикова М.Х.
73-74
МЕТТАН IИЛМА          
НОХЧИЙН ДУХАРАН А, МАЧИЙН А, ЦЕРАН КОЬЧАЛИЙН А ТАЙПАНАШ
Абдулкадыров А.Т.
75-79
НОХЧИЙН МАТТАХЬ БЕХКАМ БИЛГАЛБЕН ЦХЬАБОЛУ ГРАММАТИКИН ГIИРСАШ
Бадаева А.С.
80-83
МУКЪАЧУ АЬЗНИЙН РЕГРЕССИВНО-ДИСТАНЦИОННИ АССИМИЛЯЦИ
Тимаев А.Д.
84-96
ПРЕДЛОЖЕНИН ШАКЪАЬСТИНА МЕЖЕНАШ
Халидов А.И.
97-103
ШАРОЙН ДИАЛЕКТЕХЬ А, НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРИН МАТТАХЬ А ЦIЕРМЕТДЕШНИЙН ЛЕГАРАН БАШХАЛЛАШ
Халикова А.Х.
104-110
ИСБАЬХЬАЛЛИН А, КУЛЬТУРОЛОГИН А ӀИЛМА       
ЗАХАРОВН ПОХIМА
Дадакаева Э.Д.
111-113
ПЕДАГОГИКА          
ОЬЗДАНГАЛЛА ЮКЪАРАЛЛИН КХЕТАМЕХЬ УГГАРЕ А МАЬIНЕХЬ ДАКЪА
Арсалиев Ш.М.Х.
114-119
АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ          
АВТОРЕХ БОЦЦА ХААМАШ  120-121
СТАТЬЯШ КЕЧЪЯРАН БАКЪОНАШ        
“ТАЛЛАМ” ЖУРНАЛАН АВТОРШНА СТАТЬЯШ КЕЧЪЯРАН БАКЪОНАШ 122-123
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ        
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ АВТОРОВ “ТАЛЛАМА” 124-125