eLIBRARY ID: 59945067   

ТАЛЛАМ         

Академия наук Чеченской Республики (Грозный)       

Номер: 2 (31) Год: 2023        
Название статьи Стр.
ИСТОРИН IИЛМА         
АБУМУСЛИМОВ САЙД-МОХЬМАДАН ФРОНТАН КХОЛЛАМ (НЕКЪ)
АБУМУСЛИМОВ А.А., БЕРСАНОВА З.Х.-А., АБУМУСЛИМОВА И.А.
7-9
САН ГЕРГАРА НАХ – СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIЕМАН ДЕКЪАШХОЙ
АЛХАСТОВА З.М.
10-11
IАЬРЖАЧУ ХIОРДАН ЮНГА АППАЗОВ РАМЗАН
БЕРСАНОВА З.Х.-А., АБУМУСЛИМОВ А.А.
12-15
ПАРИЕВ АЛХАСТАН БIАЬХАЛЛИН НЕКЪ
БЕРСАНОВА З.Х.-А., АБУМУСЛИМОВ А.А.
16-18
ВАЙН ИЭСЕХЬ БУЬСУР БЕРШ
БИБУЛАТОВ В.
19-20
БIАЬХО
БУРЧАЕВ Х.Х.
21-26
ТIЕМАН ЦКЪА А ЦА ЙОЬРЗУ ЧЕВНАШ
БУРЧАЕВ Х.Х.
27-35
ФАШИСТИЙН ГЕРМАНИНА ТIЕХЬ ТОЛАМБАККХАРНА ЭЛАСТАНЖА ЙУЬРТАРА БIАЬХОША ЙУКЪАДИЛЛИНА ДАКЪА
ГАРСАЕВ Л.М., ГАРСАЕВА М.М., ГАРАСАЕВ Х.-А.М.
36-40
ГУЬНАРА ТУРПАЛХО ГАЙСУРКАЕВ МОХЬМАД
ИБРАГИМОВ МОВСУР М.
41-44
НОХЧАША ТIЕМАН АРАХЬ ГАЙТИНА ТУРПАЛЛА: ГУЧИГОВ IЕЛИН А, ИНБЕРБИЕВ МОХЬМАДАН А МАСАЛШНА ТIЕХЬ
МАГОМАДОВА М.А., МАМСУРОВА М.Ш.
45-47
СИЙ ДЕЛАХЬ, ЛАТТА! (НОХЧИЙН ЛИТЕРАТУРЕХЬ СИЙЛАХЬ-БОККХА ДАЙМЕХКАН ТIЕМАН ТЕМАНАХ)
МИНКАИЛОВ Э.
48-53
УМХАЕВ ХЬУСАЙН ХАЛИДОВИЧ (1918-1941 ШШ.)
УМХАЕВА З.С.
54-55
СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIЕМАН ДЕКЪАШХОЙ – НГIАСРС-Н КУЬРЧАЛАН БАХАРХОЙ
УСАЕВ А.А.
56-66
СИЙЛАХЬ-БОККХАЧУ ДАЙМЕХКАН ТIЕМАН ДЕКЪАШХОЙ – НГIАСРС-Н ТЕРКАН КIОШТАН ЛАХА НЕВРЕРА БАХАРХОЙ
УСАЕВ А.А., УСАЕВА А.А.
67-72
1941-1945 Ш.Ш. СИЙЛАХЬ ДАЙМЕХКАН ТIЕМАН ФРОНТАШКАХЬ НОХЧИЙ-КИСТИНАШ
ХАБАЕВ И.Д.
73-79