Марха дастаран денца!

Лараме Ахьмад-Хьаьжин Рамзан!

Ас даггара декъалво хьо бусулбанийн рузманехь уггаре дезачу денойх долчу Мархадастаран 1ийданан Денца!

Веза хинволчу Аллах1а-Дала марханаш къобалдойла хьан, лайна хало а, хьегна къа а Дала меле дуьллийла! Х1окху Мархин баттахь саг1анаш дахарца, совг1аташ дарца ахь бусалба нехан хьаьстина дог Веза хин волчу Аллах1а-Дала хьан а, хьан доьзалан а хьостийла!

Нохчийн Республикин Iилманийн академин Президент    Ш.А. Гапуров